Mokymasis visą gyvenimą apie tvarų mobilumą mieste

Projekto nr.: 2022-1-LT01-KA220-HED-000085575

Projekto aprašymas:

GREENMOBILITY siekia pakeisti miesto gyventojų elgesį per seminarus ir mokomąją medžiagą
taip pat pristatyti bendradarbiavimo platformą, kuri bus naudojama dalijantis idėjomis ir keičiantis žiniomis tarp piliečių ir taip pat
vietos ir valstybinės valdžios institucijos.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Esminiai projekto rezultatai:
1. Parengta mokymosi programa skirta pačiam individui įsivertinti judumo mieste įpročius bei susidaryti planą kaip juos keisti. Kartu bus organizuojami ir mokymai.
2. Parengta mokymosi programa apie tvarų judumą mieste. Taip pat bus organizuojami ir mokymai
3. Sukurta ir įveiklinta skirtingų suintereusotų šalių bendradrabiavimo platforma. Bendradarbiavimo platforma bus siekiama suburti piliečius ir paskatinti juos veikti kaip pokyčių šalininkus ir įkvėpėjus. Platforma skirta dalytis idėjomis ir organizuoti iniciatyvas, pavyzdžiui, skatinti miestuose važinėti dviračiais, užtikrinti, kad kiekvienas turėtų galimybę išmokti važiuoti dviračiu judriame mieste ir sužinoti eismo taisykles arba remti dalijimąsi automobiliais. Be to, platforma į vieną erdvę suburs vietos ir valdžios institucijas ir galėtų būti naudojama kaip viešų konsultacijų dėl projektų, susijusių su judumu mieste, erdvė, kurioje piliečiai galės pasidalyti savo nuomone ir idėjomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-31 - 2024-12-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: The Sustainability Collaborative Ek.For, SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED, PANEPISTIMIO THESSALIAS, Land Impresa sociale s.r.l.

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras