Nanodalelių formavimas bei modifikavimas ultra trumpų lazerio impulsų abliacija tirpale (FemtoColloid)

 

Projekto nr.: PP-91A/19

Projekto aprašymas:

Daugelyje gyvenimo sričių nanomedžiagos ir nanoproduktai jau tapo nepakeičiama kasdienybės dalimi. Metalų nanodalelės, pasižyminčios paviršiaus plazmonų rezonansu, vis randa naujus taikymus jutikliuose, gydant onkologines ligas bei vaizdinant ląsteles. Šio projekto tikslas – suformuoti skirtingų medžiagų nanodalelių koloidinius tirpalus naudojant taikinio abliaciją femtosekundiniu lazeriu tirpaluose ir juos pritaikyti paviršiuje stiprinamos Ramano spektroskopijos jutikliams. Tikslui pasiekti bus parinkti ultratrumpų lazerio impulsų poveikio medžiagos taikiniams bei koloidiniams nano dalelių tirpalams režimai užtikrinantys efektyvią nano dalelių sintezę bei jų monodispersiškumą.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas


Projekto rezultatai:

Vykdant projektą buvo nustatytos didžiausią sidabro, aukso ir vario nanodalelių generavimo našumą užtikrinančios metalo taikinio lazerinės abliacijos sąlygos vandenyje. Buvo pasiektos dešimčių mg/h išeigos. Nanodalelės pasižymėjo išreikšta sugertimi regimajame diapazone, kuri kaip parodė modeliavimo rezultatai, pasireiškia dėl lokalizuoto paviršiaus plazmonų rezonanso. Taip pat buvo atliekamas lazerinio poveikio tyrimas chemiškai susintezuotam sidabro koloidiniam tirpalui. Buvo parodyta, kad 100 mW eilės vidutine galia 30 minučių paveikus sidabro nanodaleles jos pasižymi labiau išreikštu Ramano sklaidos stiprinimu nei nepaveiktos pradinės nanodalelės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Vadovas:
Domantas Peckus, Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija