Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

 

Projekto nr.: 2016/4-9-125
Projekto tinklapis: https://ikt.ndma.lt/en

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto finansavimas:

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ programa


Projekto rezultatai:

1) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas.
2) Sukurti ir aprašyti naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-04-13 - 2016-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Baltijos Edukacinių Technologijų Institutas, Kauno rajono švietimo centras (PPT), Organizacija „Lankstus ugdymas Norvegijoje", Nacionalinė distancinio mokymo asociacija

Vadovas:
Daina Gudonienė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Informatikos fakultetas