Naujų spintroninių medžiagų daugiasluoksnių metalų oksidų pagrindu magnetiniams jutikliams ir MRAM kūrimo fizikiniai principai (SPINMULTIFILM)

 

Projekto nr.: 778308
Projekto tinklapis: https://cordis.europa.eu/project/id/778308

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti mokslinių tyrimų ir plėtros principus bei technologijas, taip pat sukurti naujas nanoheterostruktūras, skirtas spintronikos prietaisams (magnetinio lauko jutikliams ir magnetovaržinėms atminties atmintinėms). Pagrindiniai moksliniai ir technologiniai aspektai yra orientuoti į dielektriko tarpsluoksniais atskirtų feromagnetinių medžiagų sluoksnių ir/arba nanogrūdėtų struktūrų su poliarizuotais laidumo elektronų sukiniais, formavimą. Projektas taip pat skirtas skatinti mokymąsi ir tarpdisciplininę partnerystę tarp akademinės bendruomenės ir privataus sektoriaus, skatinant keitimąsi idėjomis, metodais, technologijomis ir skatinant spartesnį technologijų perdavimą iš mokslo į pramonę. Projektu siekiama ugdyti aukšto lygio darbuotojus, turinčius papildomų tarpdisciplininių įgūdžių.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatus numatoma naudoti kuriant naujos kartos spintronikos prietaisus, kurie pasižymės dideliu jautrumu bei veikimo greičiu ir mažomis energijos sąnaudomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-01-01 - 2023-06-30

Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas

Projekto partneriai: Dresdeno technologijos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vrije Briuselio universitetas, Įmonė „Wmt Wire Machine Technolgies", Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos ir nacionalinės mokslų akademijos magneztizmo institutas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2018 - 2023

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas