Nepavojingų atliekų deginimo šlako ir dugno pelenų sudėtis bei savybės metalų išsiplovimo požūriu

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0135

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintaras Denafas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas