Neurochirurginio Parkinsono ligos gydymo galimybių plėtra pritaikant molekulinius žymenis, Gama peilio technologiją ir individualizuotą dozimetriją (PANORAMA)

 

Projekto nr.: P-SEN-2020-10

Projekto aprašymas:

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie gilesnio Parkinsono ligos (PL) supratimo ir gydymo alternatyvų plėtros tiek analizuojant šiuo metu taikomų ir jau pripažintų chirurginio PL gydymo būdų (giluminės smegenų stimuliacijos, Gama peilio radiochirurgijos veikiant ventralinį tarpvidurinį gumburo branduolį) efektyvumą, tiek tiriant naujus potencialius Gama peilio radiochirurgijos taikinius pasitelkiant inovatyvią mikroskalės dozimetrijos metodologiją bei 3D technologija spausdintus personalizuotus pacientų fantomus. Projekto metu bus tiriami nauji molekuliniai (miRNR raiškas), radiologiniai (multivokselinė smegenų morfometrija) ir neuropsichologiniai (gyvenimo kokybė, kognityvinis funkcionavimas) žymenys, prognozuojantys gydymo išeitis ir pacientų funkcionavimą. Radiologiniai, molekuliniai ir klinikiniai duomenys bus vertinami kompleksiškai, siekiant tobulinti PL gydymo metodus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“


Projekto rezultatai:

Vykdant projektą:
1. Nustatyta 13 miRNR (miR-7, miR-21, miR-29c, miR-30b, miR-93, miR-153, miR- 155, miR-181a, miR-195, miR-200a, miR-214,
miR-221, miR-331) raiška Parkinsono liga (PL) sergančių pacientų kraujo serumo egzosomų mėginiuose, kuriems buvo pritaikyta
skirtinga gydymo terapija (operacija Gama peiliu, Giluminė smegenų stimuliacija, palidotomija, talamotomija ar konservatyvus
gydymas).
2. Nustatyti ryšiai tarp Parkinsono liga sergančių pacientų klinikinės, funkcinės, psichologinės sveikatos būklės, gyvenimo kokybės ir nekoduojančių RNR raiškos profilių. Rastos miRNR sąsajos su tokiais PL simptomais kaip tremoras, diskinezija, balansas ir k.t. Taip pat nustatytos miRNR raiškos sąsajos su kognityviniais parametrais, tokiais kaip intelekto koeficientas, protinis lankstumas, psichomotorinis ir mokymosi greitis, dėmesio trukmė ir k.t. Nustatytos sąsajos rodo miRNR potencialą ligos eigos prognozavimui bei gydymo strategijos parinkimui ir terapiniam gydymui.
3. Sukurta mažų taikinių mikroskalės dozimetrijos, naudojant individualizuoto pacientui būdingą fantomą, koncepcija ir atlikti pirminiai dozių pasiskirstymo mažame taikinyje (Gama peilio technika) tyrimai naudojant dozimetrinius gelius . Nustatyta, kad modifikuoti dozimetriniai nPAG tipo dozimetriniai geliai yra tinkami dozių pasiskirstymo vertinimui, nes užtikrina 0,2 mm erdvinę ir 0,1 Gy dozimetrinę raišką. Fantomų kūrimui ir 3D spausdinimi eksperimentuojant buvo pasirinktos anatominiam žmogaus audinių tankiui artimos medžiagos.
Pateiktos rekomendacijos dėl PL gydymo strategijos, kompleksiškai vertinant individualius radiologinių molekuliniųi ir klinikinius duomenis
Pateiktos rekomendacijos dėl planuojamų pacientų dozių verifikavimo gama peilio terapijoje naudojant gelinę dozimetriją

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas