One tinklas Europai (OneNet)

 

Projekto nr.: 957739

Projekto aprašymas:

Kuriant vieną Europos tinklą, projektu siekiama sukurti tinklą, orientuotą į vartotoją. Šiam ambicingam tikslui pasiekti siūloma sukurti naujus rinkos produktus ir paslaugas bei unikalią IT architektūrą. Projektu „OneNet“ siekiama sudaryti sąlygas naujos kartos tinklo paslaugoms, galinčioms efektyviau ir lanksčiau išnaudoti turimus energijos kaupimo ir paskirstyto generavimo resursus, tuo pačiu sukuriant sąžiningas, skaidrias ir atviras galimybes vartotojui. Sukurtos naujos rinkos produktų ir paslaugų koncepcijos, bus patikrintos atliekant demonstracinius eksperimentus. Projekto konsorciume dalyvauja daugelio valstybių elektros tinklų operatoriai, pirmaujančios mokslinių tyrimų institucijos, dvi tinklo operatorių asociacijos, bei IT kompanijos.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-05-26 - 2024-03-31

Vadovas:
Saulius Gudžius

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas