OpenAIRE atvirojo mokslo ir švietimo pažanga (OpenAIRE-Advance)

 

Projekto nr.: 777541

Projekto aprašymas:

Projektas „OpenAIRE-Advance“ tęsia OpenAIRE misiją remti atvirosios prieigos prie publikacijų ir mokslo duomenų mandatus Europoje. Palaikoma atvirojo mokslo iniciatyvas padedanti įgyvendinti infrastruktūra, sukurtas profesionalių konsultantų tinklas, teikiantis pagalbą ir technines paslaugas. Projekto metu konsoliduojami OpenAIRE pasiekimai atvirojo mokslo įgyvendinimui ir siekiama tapti patikima e-infrastruktūra, integruota į Europos atvirojo mokslo debesį.
„OpenAIRE-Advance“ siekia įgalinti nacionalinių atvirosios prieigos centrų ekspertus (angl. National Open Access Desks (NOADs)) tapti pagrindiniais nacionalinių mokslo duomenų infrastruktūrų centrais atvirosios prieigos ir atvirojo mokslo klausimų svarstymui nacionaliniame lygmenyje. Didelis dėmesys skiriamas mokslo duomenų valdymo gebėjimų ugdymui. Teminių darbo grupių ekspertai teikia pagalbą įgyvendinant atvirojo mokslo politikos nuostatas, ugdo mokslo duomenų valdymo bei teksto ir duomenų gavybos gebėjimus, konsultuoja teisiniais klausimais. Skatinama kurti naujus mokymosi išteklius ir organizuoti edukacinius renginius. Analizuojami nauji mokslinės komunikacijos būdai, tokie kaip kooperatyvioji atvirosios prieigos leidyba ir naujos kartos talpyklos, siekiama vystyti pamatinius mokslo bendrijos dėmenis.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

• Konsoliduotos ir optimizuotos paslaugos
OpenAIRE atvirojo mokslo paslaugų paketas patobulintas atsižvelgiant į galutinių vartotojų poreikius. Sukurti įrankiai, užtikrinantys, pagalbą visiems mokslinių tyrimų proceso dalyviams saugoti ir vykdyti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą bei suteikiantys galimybę vykdyti Europos atvirojo mokslo stebėseną.
• Įgalintas europinis informacinių paslaugų teikėjų tinklas
Nacionaliniai atvirosios prieigos informaciniai centrai 34 šalyse sudaro OpenAIRE tinklo pagrindą. Jų tikslas – tapti centrinėmis atvirojo mokslo figūromis nacionaliniame lygmenyje, atstovauti atvirojo mokslo iniciatyvas ir ugdyti tyrėjų kompetencijas.
• Sustiprintas mokslo bendruomenės imlumas atvirajam mokslui
OpenAIRE bendradarbiauja su trimis nacionalinių infrastruktūrų centrais (Elixir-GR, EPOS-IT, DARIAH-DE) sąsajų su svarbiausiomis bendruomenėmis stiprinimui taikant atvirojo mokslo kaip paslaugos prieigą.
• Mokslinės komunikacijos procesų kaitos skatinimas
Mokslo publikacijų ir duomenų talpyklų kaip globalios jungtinės atvirojo mokslo infrastruktūros pagrindu OpenAIRE remia naujosios kartos talpyklų, pasižyminčių nauju funkcionalumu ir technologijomis, vystymą.
• Globalaus atvirojo mokslo tinklo kūrimas
Bendradarbiaujant su partneriais iš viso pasaulio (Lotynų Amerikos, Japonijos, JAV, Kanados, Afrikos) OpenAIRE siekia suderinti politines nuostatas, praktiką ir paslaugas globaliai ir sąveikaujančiai mokslo bendrijai.
• Veikla už laboratorijų ribų
Bendradarbiaujant su 10 000 mokyklų tinklu, OpenAIRE skatina piliečių mokslo atstovus išnaudoti atvirojo mokslo poveikį ir vykdo Atvirųjų inovacijų programą ryšių tarp OpenAIRE ir verslu bei pramone mezgimui.
• Bendradarbiavimas su Europos atvirojo mokslo debesies centru (angl. EOSC-hub) siekiant įgyvendinti Europos atvirojo mokslo debesį
OpenAIRE-Advance bendradarbiauja su EOSC-hub projektu ir siekia sukurti jungtinį paslaugų paketą, atitinkantį ateities mokslininkų poreikius, susijusius su Europos atvirojo mokslo debesimi.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-01-01 - 2021-02-28

Projekto koordinatorius: Nacionalinis ir Kapodistrijos Atėnų universitetas

Projekto partneriai: Getingeno universitetas, Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba (Italija), Bielefeldo universitetas, Minjo universitetas, Gento universitetas, COAR E.V., Lotynų Amerikos pažangių tinklų bendradarbiavimo organizacija, Mokykla „Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE", Atvira humanitarinių mokslų biblioteka (OLH), Skaitmeninė meno ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų infrastruktūra (DARIA ERIC), Ruder Boskovic institutas, Pietų Danijos universitetas, Tartu Ulikool (UT), Debreceno universitetas, Liuksemburgo universitetas, Delfto technologijos universitetas, Liublianos universitetas, Ispanijos mokslo ir technologijų fondas (FECYT), Nacionalinė Švedijos biblioteka, Bar-iLan universitetas, Aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų finansavimo organizacija (Rumunija), Vienos universitetas, Helsinkio universitetas, Landspitalio universitetinė ligoninė, Slovakijos mokslo ir technikos informacijos centras, JISC LBG, Kauno technologijos universitetas, Konstanco universitetas, Švenčiausios Trejybės koledžas, Latvijos universitetas, Maltos universitetas, Belgrado universitetas, Ciuricho universitetas, Izmiro technologijos institutas, Europos branduolinių tyrimų organizacija (CERN), ATHENA komunikacijos ir žinių technologijų mokslinių tyrimų ir inovacijų centras, Glazgo universitetas, Bonos universitetas, Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas, Kipro universitetas, Skaitmeninių periodinių leidinių universitetų konsorciumas (COUPERIN), Varšuvos universitetas, Stichting eIFL.net, Oslo universitetas, Karališkoji Nyderlandų dailės ir mokslo akademija, Edinburgo universitetas, Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas

Vadovas:
Gintarė Tautkevičienė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Biblioteka