Organizacijos tvaraus žmonių išteklių valdymo praktikos, skatinančios darbuotojų inovatyvią elgseną Pramonės 4.0 kontekste (INOELG4.0)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0018

Projekto aprašymas:

Pramonės 4.0. kontekste organizacijos ir darbuotojai susiduria su intensyvėjančiais iššūkiais, kylančiais dėl sparčios informacinių technologijų plėtros. Tokios transformacijos, kaip nauji bei „išnykstantys“ darbai, besikeičiantis darbo pobūdis ar naujų gūdžių bei nuolatinio žinių atnaujinimo poreikis, tampa aktualiomis kiekvienoje industrijoje (Schweer ir Sahl, 2017). Politikai (Europos Parlamentas), konsultacinės kompanijos (Deloitte Consulting LLP ar McKinsey) bei patys verslo atstovai pripažįsta, kad iššūkių įveikimas sietinas su organizacijų ir jų darbuotojų požiūrio bei elgsenos keitimu, žvelgiant per darnaus vystymosi, modernaus žmonių išteklių valdymo bei inovatyvumo prizmes. Darbuotojų inovatyvios elgsenos skatinimas, taikant organizacijose tvaraus žmonių išteklių valdymo praktikas, leistų įveiklinti informacines technologijas ir kurtų didesnę pridėtinę vertę visuomenei ir verslui Pramonės 4.0 kontekste. Tačiau iki šiol mokslinėje literatūroje stinga teorinių įžvalgų ir empirinių įrodymų dėl to, kaip organizacijos žmonių išteklių valdymas gali skatinti darbuotojų inovatyvią elgseną (Wikham, 2019). Todėl mokslinio tyrimo problema formuluojama klausimu: kokiomis tvaraus žmonių išteklių valdymo praktikomis gali būti skatinama darbuotojų inovatyvi elgsena?
Mokslinio tyrimo tikslas – atskleisti tvaraus žmonių išteklių valdymo praktikas, skatinančias darbuotojų inovatyvią elgseną Pramonės 4.0 kontekste.

Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
free online course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pasibaigus vasaros praktikai bus parengta Ataskaita. Ataskaitoje bus pateikta:
1. analizė mokslinės literatūros, ES dokumentų, statistinių duomenų bei prognozių dėl Pramonė 4.0 iššūkių ir galimo tų iššūkių poveikio verslui ir darbuotojams;
2. mokslinės literatūros analizė apie tvarų žmonių ištekių valdymą organizacijose;
3. mokslinės literatūros analizė apie darbuotojų inovatyvią elgseną;
4. sąsajų tarp tvaraus žmonių išteklių valdymą organizacijose ir darbuotojų inovatyvios elgsenos teorinis modelis;
5. tyrimo metodika (pagrįstas instrumentas, tyrimo imtis);
6. empirinio tyrimo rezultatų analizė, atskleidžianti kokios organizacijos tvaraus žmonių išteklių valdymo praktikos skatina darbuotojų inovatyvią elgseną Pramonės 4.0 kontekste;
7. mokslinė diskusija;
8. siūlomos tolimesnių tyrimų kryptys.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku