Paauglių asmeninių tikslų formavimosi mechanizmai socialinės nelygybės kontekste (PaNel)

 

Projekto nr.: P-MIP-19-26
Projekto tinklapis: https://tikslulaboratorija.ktu.edu

Projekto aprašymas:

Asmeninių tikslų formavimasis laikomas vienu esminių motyvacinių raidos procesų, o jo aspektai paauglystėje nemažai tyrinėjami. Vis dėlto lieka neatsakytų klausimų dėl pagrindinių raidos kontekstų (šeimos, mokyklos) ir paties paauglio charakteristikų reikšmės asmeninių tikslų formavimuisi. Ypač mažai žinoma, kaip asmeninių tikslų dinamika ir veiksniai atsiskleidžia socialinės nelygybės sąlygomis. Ankstesniuose tyrimuose socialinės padėties aspektai daugiausiai sieti su paauglių raidos rezultatais (pvz., akademiniais pasiekimais), o ne su raidos procesais (pvz., tikslų formavimusi). Šiuo tyrimu siekiame įvertinti paauglių asmeninių tikslų formavimosi dinamiką, jų raidos veiksnius ir mechanizmus platesniame socialiniame kontekste. Analizuosime paauglių asmeninių savybių, patirčių, socialinės-ekonominės aplinkos, santykių su tėvais ir mokytojais svarbą asmeniniams tikslams formuotis. Pagrindinis projekto tyrimas tęsis dvejus metus, remiantis jo rezultatais bus parengti moksliniai straipsniai, mokslo studija, konferencijų pranešimai ir praktinės rekomendacijos švietimo specialistams apie paauglių tikslų ir motyvacijos formavimąsi. Tyrimo rezultatai taip pat bus pristatyti švietimo srities atstovams skirtuose renginiuose.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatai skelbiami projekto tinklalapyje: https://tikslulaboratorija.ktu.edu/rezultatai/

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-24 - 2022-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Berita Simonaitienė, Rasa Erentaitė

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas