Pajamų nelygybės vertinimas Lietuvos regionuose COVID-19 pandemijos kontekste

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0108

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas ivertinti pajamų nelygybę Lietuvos regionuose COVID–19 pandemijos kontekste. Projekto metu bus atliekami kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Kiekybiniam tyrimui bus renkami ir apdorojami statistiniai duomenys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento, Sodros, Užimtumo tarnybos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos. Kiekybinio tyrimo metu bus identifikuotos ekonominio šoko pasekmės Lietuvos ir atskirų regionų ekonomikoms ir pajamų nelygybei, skaičiuojami atskirų regionų pajamų nelygybės rodikliai. Siekiant patvirtinti (ar patikslinti) kiekybinio tyrimo rezultatus, bus atliekamas kokybinis tyrimas – regiono gyventojų apklausa. Kokybinis tyrimas bus atliekamas pasirenkant pilotinį regioną. Tyrimo metodikos suformavimui bus atliekama mokslinių šaltinių, susijusių su ekonominių šokų poveikio ekonomikai vertinimu ir pajamų nelygybės problematika, analizė. Atlikus mokslinę praktiką bus parengta mokslinės veiklos ataskaita, o atliktų tyrimų sklaida bus vykdoma dalyvaujant studentų mokslinėse konferencijose ir publikuojant straipsnį.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Vykdant projektą bus ugdomi studento komunikaciniai gebėjimai (bendravimas su įvairių valstybinių institucijų atstovais), analitiniai gebėjimai, apdorojant ir analizuojant statistinius duomenis bei informaciją, loginis ir kritinis mąstymas, įžvelgiant ir išgryninant ekonominio šoko poveikio tendencijas pajamų nelygybei atskiruose Lietuvos regionuose, generuojant išvadas. Projekto vykdymo metu išugdyti gebėjimai pasitarnautų tolesnėje studento mokslinėje ar profesinėje veikloje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Vadovas:
Irena Pekarskienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras