Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (TIME4CS)

 

Projekto nr.: 101006201
Projekto tinklapis: https://www.time4cs.eu

Projekto aprašymas:

Projekto TIME4CS veiklomis siekiama įgyvendinti institucinius pokyčius, kurie skatintų visuomenės dalyvavimą moksle, remtų ir skatintų piliečių mokslo iniciatyvas. Šie instituciniai pokyčiai skatina organizacijos valdymo sistemos transformaciją įskaitant organizacijos politikos, procedūrų, normų ir joje dirbančių žmonių socialinio mąstymo aspektus. Siekiant palengvinti šį procesą, TIME4CS nustatė 4 intervencines sritis, kurios kartu arba kiekviena atskirai gali paskatinti institucinius pokyčius lemiančius visuomenės įtraukimą į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą: 1. moksliniai tyrimai; 2. švietimas; 3. ištekliai ir infrastruktūra; 4. politika ir vertinimas. Kiekvienai šiai intervencinei sričiai bus numatyti veiksmai atveriantys kelią instituciniams pokyčiams. TIME4CS vykdomas glaudus bendradarbiavimas tarp organizacijų, kurios jau įgyvendino institucinius pokyčius ir remia piliečių mokslo iniciatyvas, ir tų, kurios dar tik pradeda šiuos procesus.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Projekto partneriai: AARHUS UNIVERSITY, Ciuricho universitetas, Ciuricho universitetas, Fundacio Centre de Regulacio Genomica (CRG), Cowdhelix Limited (CHX IE), University College Cork – National University of Ireland, Cork (TUCC), Universita Vita-Salute San Raffaele (UniSR), Londono universiteto koledžas, Fondation europeenne de la science (ESF)

Vadovas:
Eglė Butkevičienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas