Parama verslumui ekologinio dizaino srityje (FASHION ED)

 

Projekto nr.: 2023-1-ES01-KA220-HED-000157440
Projekto tinklapis: https://fashionedproject.eu/

Projekto aprašymas:

Fashion.ED siekia skatinti tvarią mados praktiką, gerindama studentų ir specialistų įgūdžius ir žinias. Programa remia naujos kartos eko-mados kūrėjus per mokymus, skaitmenines priemones ir išteklius. Tikslai apima verslumo įgūdžių ugdymą, mados eko-dizaino žinių gilinimą per interaktyvius VR eksperimentus, mokymų ir studijų vizitų organizavimą bei inovacijų skatinimą eko-dizaino verslo planų konkurse.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Gerinti studentų ir specialistų žinias ir įgūdžius, susijusius su tvaria praktika, ekologiniu dizainu ir žiedine ekonomika.
Gilinti studentų verslumo įgūdžius, kuriant sėkmingus verslo planus, į kuriuos įtraukiamas eko-dizainas mados pramonėje.
Didinti studentų, pedagogų, specialistų ir plačiosios visuomenės informuotumą ir supratimą apie tvarios mados sektorių, skatinant tvarios ir žiedinės mados pramonės augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-11-01 - 2025-10-31

Projekto koordinatorius: Universitat Politecnica de Valencia

Projekto partneriai: Stichting Business Development Friesland, UNIVERSITY OF ORADEA, Vakarų Atikos universitetas, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Mikučionienė

Trukmė:
2023 - 2025

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas