Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)

 

Projekto nr.: LT-PL-4R-301

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama gerinti verslo paramos paslaugas Kauno, Marijampolės regionuose Lietuvoje, Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje taip prisidedant prie verslo kūrimo, vystymo, inovacijų regionuose bei bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimo. Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Balstogės technologijos universitetas, Balstogės funkcinės zonos asociacijos valdybos biuras sutelkė pastangas 1. Verslo, verslumo, startuolių ekosistemos vystymo spartinimui, stiprinant ekosistemų plėtra suinteresuotųjų institucijų įgūdžius, įtraukiant suinteresuotąsias institucijas į ekosistemos kūrimą, geresnį vystymosi vertinimą, siekiant priimti duomenimis grįstus strateginius sprendimus; prisidedant prie naujų ankstyvojo etapo investicijų verslo finansavimo galimybių projekto veiklos regionuose kūrimo. 2. Ankstyvos stadijos verslo, startuolių pre-akceleravimo programos sukūrimui ir išbandymui, apimant konsultacijų teikimą, geros verslo steigimo praktikos bei jungtinius geros verslo įmonių plėtros praktikos mokymus, skirtus regionų jaunimui, suaugusiesiems, vyresnio amžiaus verslininkams, visiems norintiems kuri savo verslą, ar MVĮ sėkmingų idėjų augimo skatinimui, interaktyvius internetinius pre-akceleravimo programos kursus atnaujintoje istartup.eu platformoje ir partnerių verslininkystės specialistų įgūdžių stiprinimą.

Projekto finansavimas:

2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa


Projekto rezultatai:

1. Atnaujinta pradedantiesiems verslininkams skirta interaktyvi platforma istartup.eu
2. Parengta ir testuota pre-akseleravimo pradedantiesiems verslininkams programa
3. Parengtos gairės ekosistemos kūrimui bendradarbiavimo per sieną institucijoms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 - 2021-11-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Balstogės technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Vadovas:
Gintarė Ambrozaitytė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, Verslumo ugdymo skyrius