Patirties partneriai LT: Sumaniosios praktikos

 

Projekto nr.: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009
Projekto tinklapis: http://www.studentupraktikos.lt/

Projekto aprašymas:

Darbdaviai, aukštosios mokyklos ir studentai dažniausiai įvardija tas pačias priežastis, trukdančias ugdyti praktinius įgūdžius, kurie labiausiai gryninami ir tobulinami studentų praktinio mokymo (praktikos) metu:• vieningos studentų praktikos sistemos nebuvimas, • nepakankamas praktikos vadovų paruošimas, • nepakankamas aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimas, • finansinio ar kitokio pobūdžio mechanizmų, skatinančių įmonių suinteresuotumą priimti studentus praktikai, nebuvimas. Siekiant spręsti šią problemą LPK kartu su 5 didžiausiais Lietuvos universitetais inicijuoja bendrą projektą, kurio tikslas – gerinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, užtikrinant kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731„Studijų kokybės gerinimas“


Projekto rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: (1) bendros partnerių patirties pagrindu bus patobulinta sumaniųjų praktikų organizavimo metodologija ir adaptuota projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms; (2) bus patobulintas ir adaptuotas projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms praktikos vadovų (iš universitetų ir iš praktikos institucijų pusės) parengimo ir bendradarbiavimo praktikos metu modelis, pritaikomas tiek sumaniosioms, tiek tradicinėms praktikoms, kaip vienas iš studentų profesinės praktikos kokybės užtikrinimo mechanizmų;(3) bus sudarytas rekomendacijų paketas dėl aukštųjų mokyklų ir įmonių/organizacijų bendradarbiavimo;(4) sumaniąją praktiką atliks ne mažiau kaip 480 aukštųjų mokyklų partnerių skirtingų specialybių ir studijų pakopų studentų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-19 - 2020-03-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Justė Balaišienė, Monika Pavalkytė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Karjeros ir ugdymo centras, Studentų reikalų departamentas