Pensijų fondų reguliavimas neapibrėžtoje aplinkoje tvaraus investavimo kontekste (PenReg)

 

Projekto nr.: P-MIP-21-331

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 - 2024-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Milos Kopa

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra