Perovskitinių plėvelių su hidrofobiniais priedais formavimas ir tyrimai saulės elementuose.

 

Projekto nr.: S-ST-23-76

Projekto aprašymas:

Šio projekto rėmuose studentas dirbs su perspektyvia technologija – perovskitiniais saulės elementais (PSE). Pirmą kartą mokslinėje
literatūroje tokio tipo saulės elementai buvo aprašyti 2009 m. Per sąlyginai trumpą laiką ši technologija pasiekė konkurencingus našumo
rodiklius (>25%). Vis daugiau kalbama apie šios technologijos perėjimą į masinę gamybą, ir įvairios Si saulės elementų įmonės įtraukia ją į
strateginius vystymosi planus (pasaulyje – Q-cells, First Solar ir kt., Lietuvoje – SoliTek).
Nepaisant didelės pažangos, vis dar lieka fundamentalių problemų, kurias būtina spręsti tyrimų laboratorijose. Viena opiausių – perovskito
medžiagos jautrumas drėgmei. Vienas iš sprendimo būdų – patikima inkapsuliacija, sukuriant barjerą nuo drėgmės. Tačiau, tai neišsprendžia
medžiagos jautrumo klausimų gamybos metu. Padidinus perovskito atsparumą drėgmei, nepabloginus optoelektroninių savybių, galima
tikėtis mažesnės priklausomybės nuo aplinkoje esančios drėgmės, ko pasėkoje pagerės rezultatų atsikartojamumas ir ilgalaikis prietaisų
stabilumas.
Tam pasiekti, hidrofobinės fosfono rūgštys bus įterpiamos į perovskito prekursorių. Neseniai, panašus metodas buvo pritaikytas
efektyviuose saulės elementuose, ir parodyta kad fosfono rūgštys savaime suformuoja funkcinį sluoksnį ant perovskito paviršiaus.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Vadovas:
Matas Steponaitis

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra