Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę (CS4Welfare)

 

Projekto nr.: P-GEV-20-28

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Piliečių mokslo (angl. citizen science), kaip inovatyvios piliečių įtraukimo formos, idėja yra plačiai taikoma užsienyje, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinėje stadijoje. Todėl šis projektas leis ištirti, kaip piliečių mokslas gali būti naudojamas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo ir įtraukimo forma sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas, atskleidžiant įsitraukimą mažinančias kliūtis ir dalyvavimą skatinančius motyvus.
Projekto uždaviniai: (1) Atliekant mokslinių šaltinių bei dokumentų analizę, aktualizuoti piliečių mokslo koncepciją, išryškinant piliečių mokslo galimybes socialinių problemų lokaliose bendruomenėse sprendimui; (2) Derinant mokslinių šaltinių ir tarptautinės gerosios patirties analizę, parengti piliečių mokslo taikymo sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas tyrimo modelį ir instrumentą; (3) Ištirti piliečių mokslo taikymo mąstą ir potencialą lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimui Lietuvoje, analizuojant įtaką darančius veiksnius ir įvairių suinteresuotųjų grupių (piliečių, bendruomenių, mokslininkų, politikos formuotojų ir kt.) požiūrius; (4) Pateikti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms dėl piliečių mokslo vykdymo etinių principų, prielaidų, kliūčių ir potencialo lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimui.
Šis tyrimas būtų pirmasis žvalgomasis žingsnis link piliečių mokslo vystymo bei populiarinimo Lietuvoje. Tyrimo rezultatai bus pristatomi tiek akademinei, tiek plačiajai visuomenei nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei žiniasklaidoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Butkevičienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas