Pirazolo pagrindą turinčių hidrazono darinių kondensacijos reakcijų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0022
Projekto tinklapis: https://ctf.ktu.edu/projects/pirazolo-pagrinda-turinciu-hidrazono-dariniu-kondensacijos-reakciju-tyrimas/

Projekto aprašymas:

Pirazolo struktūrinį pagrindą turintys hidrazono junginiai yra paklausūs farmacijos pramonėje, iš jų gaminami įvairūs nauji vaistai, bei agrochemijos srityje, naudojami insekticidų, pesticidų ir kitų žemės ūkio preparatų gamybai [Med Chem Res, 2015, 24, 2551; Intern J Med Chem, 2014, 761030].
Nors pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pirazolo darinių sintezei ir tyrimams, tačiau nuolat ieškoma paprastų ir efektyvių ciklinių pirazolo sistemų sintezės būdų. Be to, pirazolo struktūrinį pagrindą turinčių hidrazono darinių kondensacijos reakcijų tyrimų sritis yra perspektyvi ir nėra plačiai ištyrinėta.
Projekto idėja yra taikant šiuolaikines organinės chemijos žinias ir sintezės metodikas, iš funkcionalizuotų hidrazono darinių, gauti naujas ciklines pirazolo sistemas. Šios susintetintos naujos ciklinės molekulės galėtų rasti praktinį pritaikymą medicinoje ir kitose aukštųjų technologijų srityse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto tikslinis rezultatas: iš 3-hidroksipirazolo, kelių stadijų sintezės metodikos metu, panaudojant įvairius hidrazinus, susintetinti pakeistus pirazolo-hidrazono darinius, iš kurių regioselektyvios sintezės dėka gauti naujas, ciklines pirazolo sistemas. Branduolių magnetinio rezonanso, infraraudonųjų spindulių spektrinės analizės ir masių spektrometrinės analizės (HRMS) metodais charakterizuoti gautų ciklinių pirazolo sistemų struktūras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vilija Kederienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra