Pirmos pakopos studijų programų Pastatų inžinerinės sistemos, Statybos inžinerija ir Architektūra atnaujinimas

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–026

Projekto aprašymas:

Tikslas – pagerinti studijų kokybę technologijos mokslų studijų sriteis bakalauro studijų krypties programose pastatų inžinerinės sistemos, statybos inžinerija ir architektūra.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

Atnaujintos 3 studijų programos; 90 studentų mokėsi pagal formaliojo švietimo programas; 33 dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-04-01 - 2012-12-03

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos architektų sąjunga

Vadovas:
Rasa Apanavičienė

Trukmė:
2010 - 2012

Padalinys:
Statybos ir architektūros fakultetas, Statybos ir architektūros kompetencijų centras