Pramonės 4.0 poveikis valdymo praktikai ir ekonomikai (In4ACT)

 

Projekto nr.: 810318
Projekto tinklapis: http://in4act.ktu.edu

Projekto aprašymas:

IN4ACT projekto tikslas – įgyvendinti KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto struktūrinius pokyčius, integruojant ERA Chair tyrimų poziciją “Pramonė 4.0 vadyboje ir ekonomikoje”, siekiant didinti tyrimų kokybę, socio-ekonominį poveikį, tarptautinę reputaciją bei institucijos patrauklumą tarp tarptautinių talentingų tyrėjų ir studentų. Tikslui pasiekti buriama 6 aukšto lygio tarptautinių tyrėjų komanda.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Pagrindiniai projekto rezultatai:
1. Ambicingo tyrimų plano, susijusio su ateities gamybos (Pramonė 4.0) įtakos valdymo praktikoms ir ekonomikai įgyvendinimas;
2. Mokslo bei žmonių išteklių valdymo pokyčių įgyvendinimas KTU Ekonomikos ir verslo fakultete, siekiant atitikti Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) prioritetus;
3. Fakulteto tyrimų, rezultų sklaidos ir komunikacijos pajėgumai didėjimas;
4. Tarptautinių tinklų ir ryšio su suinteresuotosiomis pusėmis plėtra, leidžianti didinti dalyvavimą Horizon 2020 programose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Edita Gimžauskienė

Trukmė:
2018 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras