PROfessional network of Master’s degrees in Informatics as a Second Competence (PROMIS)

 

Projekto nr.: 544319-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR
Projekto tinklapis: http://promisproject.kaznu.kz

Projekto aprašymas:

Projekte tikslas – sukurti išsilavinimo IT srityje neturintiems bakalaurams skirtą informatikos magistro studijų programą ir ją įdiegti projekte dalyvaujančiuose Centrinės Azijos universitetuose.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos TEMPUS programą


Projekto rezultatai:

Įgyvendintos Informatikos kaip antrosios kompetencijos magistro studijų programos Centrinės Azijos universitetuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-12-01 - 2017-06-30

Projekto koordinatorius: Grenoble Alps University

Projekto partneriai: Beuth University of Applied Sciences, Lublin University of Technology, Savonia University of Applied Sciences, Al-Farabi Kazakh National University, Khujand State University, Bukhara State University, National University of uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, eLeDia, Osh Technological University, Ilmi Solutions Oy, SYMETRIX, Gumilyov Eurasian National University, Kyrgyz National Technical University, Technological University of Tajikistan, Turkmen State Institute of Economics and Management, Turkmen State Institute of Transportation and Communication, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Butleris

Trukmė:
2013 - 2017

Padalinys:
Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, Informatikos fakultetas