Raudonų spinduolių, pasižyminčių termiškai aktyvinama uždelstąja fluorescencija, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0018

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Viktorija Andrulevičienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra