Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

 

Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001

Projekto aprašymas:

Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų.Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, mokyklos galės vykdyti turinio prieigos kontrolę ir valdymą; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“


Projekto rezultatai:

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose įrengta 2000 saugių belaidžių zonų, sukurtos belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemos.
Apmokyta ne mažiau 1233 mokyklų vadovų ir mokytojų naudotis įrengtu belaidžiu internetu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06-01 - 2022-05-31

Projekto koordinatorius: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainora Muraškienė

Trukmė:
2018 - 2022

Padalinys:
Informacinių technologijų departamentas, Magistralinių tinklų skyrius

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku