Skaitmeninėmis mokymosi technologijomis ir inovatyviomis e-priemonėmis grįstas tekstilės skaitmeninimas (DigiTEX )

 

Projekto nr.: 2020-1-RO01-KA226-HE-095335
Projekto tinklapis: e-digitex.eu

Projekto aprašymas:

„DigiTEX“ projektu siekiama taikyti inovatyvius metodus ir skaitmenines mokymosi technologijas, siekiant paspartinti inovacijų diegimą medicininės, apsauginės, sumaniosios tekstilės bei dėvimosios elektronikos gaminių kūrimui, projektavimui, gamybai ir tyrimui.
DigiTEX“ projektas padės generuoti naujas kūrybines idėjas bei taikyti pažangius mokymo metodus naujų medicininių, apsauginių, sensorinių ir išmaniųjų tekstilės gaminių, daugiafunkcinių tekstilės produktų kūrimo srityje, įgalins naudotis naujai sukurtais kūrybinių metodų ir įrankių rinkiniais, virtualiomis interaktyvaus mokymo / mokymosi priemonėmis, integruotomis į e-mokymosi platformą „DigiTEX“, išmaniųjų tekstilės gaminių ir dėvimosios elektronikos duomenų baze. Šios inovatyvios ir interaktyvios priemonės kartu su parengta mokymo medžiaga bus naudojamos intensyvių studijų kursų metu. Šios priemonės galės būti naudojamos stiprinant žinių perdavimą, vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves medicinos, asmeninės apsaugos ir išmaniosios tekstilės srityje.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Susisteminta ir pagrįsta informacija apie sumaniosios tekstilės ir dėvimosios elektronikos gaminius, t.y. apie juos sudarančius komponentus, informacijos tikslumo, asmens duomenų valdymo, privatumo, ilgaamžiškumo, atsparumo, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo aspektus, turinčius poveikį aplinkai.
Remiantis gautais tyrimų rezultatais:
* parengta mokomoji knygą su gerosios praktikos pavyzdžiais;
* sukurta duomenų bazė, kurioje bus svarbiausia informacija apie inovatyvias tekstilės medžiagas, dėvimąją elektroniką, sumaniosios tekstilės gaminius, pateikiant analizę apie vartotojui ir aplinkai draugiškas medžiagas bei galimą potencialiai kenksmingą poveikį sveikatai ar aplinkai;
* sukurta mokymosi platforma, skirta tarpsektoriniam mokymuisi ir dėvimosios elektronikos prototipų kūrimui;
* sukurtas kūrybinių metodų ir įrankių rinkinys, kuris padės sudominti studentus ir paspartins sumaniosios, 3D tekstilės, dėvimosios elektronikos inovacijas ir jų diegimą pramonėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-03-01 - 2023-02-28

Projekto koordinatorius: Nacionalinis tekstilės ir odos mokslinių tyrimų ir plėtros institutas (Rumunija)

Projekto partneriai: Agrupació d’Empreses Innovadores Textils (AEI TEXTILS), Kūrybinio mąstymo vystymas - CRETHIDEV (Graikija), Ciape – Centro Italiano per L’apprendimento Permanente, Kauno technologijos universitetas, University of West Attica (UNIWA), Technical University of IASI (TUIASI)

Vadovas:
Daiva Mikučionienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas