Skaitmeninės ir žaliosios transformacijos skatinimas MVĮ projekte (FoDiGreT)

 

Projekto nr.: 2021-1-PL01-KA220-HED-000027531

Projekto aprašymas:

Skaitmeninės ir žaliosios transformacijos skatinimas MVĮ (FoDiGreT). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti mokymo programą, orientuotą į tvarios skaitmeninės transformacijos valdymą MVĮ, kaip atsaką į poreikį sukurti Europos žaliąją skaitmeninę koaliciją, kuri paspartintų IRT sektoriaus perėjimą prie tvaraus, klimatui neutralaus, žiedinės ir nulinės taršos emisijos, kartu prisidedant prie naujoviškos, tvarios ir integruotos visuomenės ir ekonomikos kūrimo.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Laukiami rezultatai:
1) Viena iki 15 kreditų (ECTS) mokymo programa apie žaliuosius skaitmeninės transformacijos mažose ir vidutinėse įmonėse aspektus, kurią sudaro apie 10 temų, skirtų aukštajam mokslui;
2) inovatyvūs atvirieji švietimo ištekliai, parengti interaktyvių mokomųjų vaizdo įrašų žaidybine forma, atitinkantys mokymo programą ir turintys savo žinių įsivertinimo testą;
3) 1 metodologija, skirta praktiniam parengtos medžiagos validavimui ir mažiausiai 8 patikrinimai;
4) ne mažiau kaip 8 trumpametražiai mokomieji filmukai, sukurti projekte dalyvaujančių studentų;
5) ne mažiau kaip 4 atvejo studijos, pateikiamos video formatu, sukurtos projekte dalyvaujančių dėstytojų.

Projekto veiklos įtrauks ne mažiaus kaip 80 Studentų, ne mažiau kaip 10 mažų ir vidutinio dydžio įmonių, bei 10–15 dėstytojų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-01 - 2023-11-30

Projekto koordinatorius: Poznan University of Economics

Projekto partneriai: EFMD AISBL, ROVIRA I VIRGILI UNIVERSITY, Kauno technologijos universitetas, University of Macerata, CONFORM - Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l., "Partners for Local Government" Foundation

Vadovas:
Jurga Duobienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras