Skaitmeninės sveikatos priežiūros ekosistemos (platformos) tyrimas ir inovacijų gebėjimų stiprinimas (DiHECO)

 

Projekto nr.: 952012
Projekto tinklapis: www.dihecoplatform.com

Projekto aprašymas:

Daugiašalė skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų platforma (SSP) – skaitmeninė ekosistema, skirta organizuoti bendradarbiavimą bei valdymą, grindžiamus programine įranga ir paslaugomis, neprisiimant nuosavybės teisių į paslaugas, kurių mainus palengvina įvairiapusė organizacinė sąveika. Tokiu būdu SSP sukuria bendros ekonomikos poveikį ir padidina prieinamumą, įperkamumą, saugumą bei pagerina gyvenimo kokybę. Garsiausi daugiašalių platformų pavyzdžiai yra tokios kompanijos kaip „Uber“, „Facebook“ ir „AirBnB“. Nors SSP yra revociulionierius įvairiuose verslo sektoriuose, jis vis dar labai retai taikomas sveikatos priežiūros srityje: Prancūzijoje (Doctolib https://www.doctolib.fr/) ir Vokietijoje (Otto Bock) buvo sukurti tik keli iš dalies panašūs sprendimai. Sveikata https://www.ottobock.at/). Taigi būtina skubiai skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusius su daugiašalės platformos (SSP) taikymu skaitmeninėje sveikatos priežiūros srityje, kad būtų galima panaudoti skaitmenines technologijas, siekiant verte grįsto mokymosi sveikatos priežiūros sektoriuje. Pagrindinis „DiHECO“ projekto tikslas yra kelti Kauno technologijos universiteto (KTU) gebėjimus atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus skaitmeninės sveikatos priežiūros valdymo srityje, visų pirma skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų daugiašalėse platformose. Projektas „DiHECO“ skatins įgyvendinti šiuos pagrindinius KTU tikslus: 1 tikslas. Įgyvendinti patirtimi grįstą mokymąsi vykdant aukštos kokybės nedidelio masto tyrimų ir inovacijų iniciatyvas daugiašalių skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų platformų srityje; 2 tikslas. Skatinti kreiptis subsidijų finansuoti atitinkamus skaitmeninės sveikatos priežiūros vadybos tyrimus ir bendradarbiavimo projektus, kuriuose dalyvauja KTU; 3 tikslas. Plėtoti KTU mokslinių tyrimų ir inovacijų valdymo ir administravimo gebėjimus; 4 tikslas. Perduoti KTU tyrimų rezultatus skaitmeninės sveikatos priežiūros ekosistemų suinteresuotosioms šalims. 5 tikslas. Didinti gebėjimus, kad būtų galima suteikti geresnes karjeros perspektyvas jauniesiems mokslininkams ir sustiprinti lyčių lygybę.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

– Pakelta KTU tyrėjų kvalifikacija skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų (SSP) tyrimų ir inovacijų srityje.
– Augantis KTU parengtų aukštos kokybės atvirosios prieigos recenzuotų leidinių, pagrįstų skaitmeninės sveikatos priežiūros valdymo srities tyrimais, leidimas.
– KTU tyrėjų skatinimas teikti naujas projektines paraiškas.
– Praplėsti tarptautiniai, tarpsektoriniai ir tarpdisciplininiai visų tipų suinteresuotųjų šalių (akademinių, verslo, politikos formuotojų ir piliečių atstovų) KTU tinklai.
– Pateiktos naujos paraiškos, kartu su „DiHECO“ konsorciumu, siekiant skatinti tolimesnį bendradarbiavimą.
– Įveiklintas naujas mokslinių tyrimų ir inovacijų valdymo ir administravimo padalinys fakultete;
– Patobulintas skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų vertės grandinės ir galutinių vartotojų poreikių supratimas.
– Peržiūrėtos su KTU susijusių tyrimų sričių inovacijų valdymo galimybės.
– Parengta strategija ir galimybės suderinti mokslinius tyrimus su skaitmeninės sveikatos priežiūros ekosistemos suinteresuotųjų šalių poreikiais ir palengvinti tyrimų rezultatų panaudojimą ir technologijų perdavimą.
– Pagerinti KTU jaunųjų mokslininkų gebėjimai valdyti mokslinius tyrimus ir inovacijas.
– Pagerintos KTU jaunųjų mokslininkų žinios apie skaitmeninės sveikatos priežiūros vadybos tyrimus, naujausios mokslo ir inovacijų raidos srityje.
– Paskatinta KTU ir konsorciumo jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2023-11-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Barselonos autonominis universitetas, UNIVERSITY OF MONTPELLIER, LUNDS UNIVERSITET, Tampereen korkeakoulusaatio sr

Vadovas:
Asta Pundzienė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras