Skaitmeninių technologijų naudojimo darbo procesuose ir socialinių, psichologinių bei etinių įtampų sąveika

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712 -15-0267

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – įtraukti jauną talentingą magistrantę į mokslo grupės veiklą Tvaraus žmonių išteklių valdymo tematikoje.
Tyrimo tema: Skaitmeninių technologijų naudojimo darbo procesuose ir socialinių, psichologinių bei etinių įtampų sąveika
Tyrimo aktualumas:
Skaitmeninės technologijos sparčiai skverbiasi į žmonių išteklių valdymą, dramatiškai keisdama sprendimų priėmimo procesą ir pobūdį (“Strohmeier & Franca Piazza”, 2014, 2015; Tweedale, 2014 m. ir t. t.); įneša naujoves žmogiškųjų išteklių valdymo praktikas, visų pirma į darbuotojų atrankas ir mokymus (“Bondarouk & Brewster”, 2016; “Raviprolu, 2017; Jain, 2018; etc.), ir daro įtaką darbo santykiams ir organizacijos kultūrai (Ojha & Chitranshi, 2017; Ringleb, 2015; ir tt). Greta to, Catlin (2017) kelia etišką sprendimų priėmimo aspektą, naudojant dirbtinį intelektą. Be to, daugelis mokslininkų (Salanova, Llorens & Cifre, 2013; Seong Tak & Park, 2016; Chiappetta, 2017) pabrėžia technostresą dėl darbe intensyviai naudojamų skaitmeninių technologijų.
Tyrimo tikslas – ištirti socialines, psichologines ir etines įtampas, kurias sukelia skaitmeninių technologijų naudojimas darbo procesuose.

Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
online free course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Teorinėmis įžvalgomis ir empirinio tyrimo rezultatais grįstos išvados apie skaitmeninių technologijų naudojimo darbo procesuose sukeltas psichologines ir etines įtampas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-02 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Savanevičienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku