Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje (KLiKS)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-183

Projekto aprašymas:

Klimato kaita laikoma vienu didžiausių iššūkių šiuolaikinei visuomenei. 2015 metais Jungtinių Tautų konferencijoje Paryžiuje pasiektas tarptautinis susitarimas imtis ryžtingų veiksmų kovoje su globaliniu atšilimu ir išlaikyti ne didesnį nei 2 laipsnių Celsijaus klimato šilimą. Europos ir Lietuvos siekiai ambicingi, o jiems įgyvendinti reikia ne tik pramonės, miškininkystės, energetikos, žemės ūkio sektorių, bet ir visuomenės pastangų keičiant nusistovėjusią tvarką ir vartojimo įpročius per ateinančius kelis dešimtmečius. Norint sėkmingai įgyvendinti šiuos tikslus, būtinas ne tik politinis įsitraukimas, bet ir realūs pokyčiai visuomenėje, kurie neįmanomi be visuomenės pritarimo. Deja, atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė mažai susirūpinusi klimato kaitos problema, o politinių priemoniųšiai problemai spręsti poreikis yra menkas.
Siūlomas projektas siekia suprasti ir paaiškinti svarbią numatomų transformacijų dedamąją – Lietuvos visuomenės nuostatas ir elgseną platesniame Europos kontekste. Numatoma bendradarbiavimo galimybė su ESRC finansuojamu projektu Klimato kaitos suvokimas Europoje (EPCC): keturių Europos šalių palyginimas (koord. Kardifo universitetas) užtikrins teorija pagrįstus, metodologiškai tikslius ir tarptautiniu mastu palyginamus duomenis, kurie atsižvelgs į specifišką Lietuvos kultūrinį ir istorinį kontekstą. Projekto metu bus atlikta: a) reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, b) fokusuotos grupinės diskusijos, c) žiniasklaidos turinio analizė išsami, d) socio-politinio Lietuvos konteksto analizė, e) atlikta lyginamoji Lietuvos ir Europos duomenų bei istorinė lyginamoji analizė. Projektu siekiama tobulinti ir plėtoti esamas klimato kaitos ir viešosios nuomonės teorijas ir koncepcijas; bei prisidėti prie specifinėms kultūrinėms aplinkybėms pritaikomų komunikacijos strategijų kūrimo.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Monografija, mokslo straipsniai, konferencijų pranešimai, tarptautiniai moksliniai renginiai, mokslo populiarinimo straipsniai, atviros prieigos duomenų rinkinys.

Projekto dokumentai:

Trumpoji tyrimo rezultatų ataskaita: Lietuvos gyventojų požiūriai į klimato kaitą ir energijos gamybos šaltinius

LIETUVOS-GYVENTOJU-POZIURIAI-I-KLIMATO-KAITA-IR-ENERGIJOS-GAMYBOS-SALTINIUS-TRUMPOJI-TYRIMO-REZULTATU-ATASKAITA

Monografija: Klimato kaitos nuostatos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje

KLIMATO-KAITOS-NUOSTATOS-ELGSENA-IR-KOMUNIKACIJA-LIETUVOJE

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-02 - 2020-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Kardifo universitetas

Vadovas:
Audronė Telešienė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas