Spalvotų atsitiktinės radiacinės apšvitos indikatorių kūrimas ir jų spinduliuotės sąlygotų spalvinių charakteristikų tyrimas

 

Projekto nr.: S-ST-23-73

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas