Specialiosios skystosios trąšos su mikroelementais ir aminio rūgštimis

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0091

Projekto aprašymas:

Specialiosios trąšos naudojamos ir gaminamos pagrindiniam arba papildomam tręšimui, tręšimui per lapus arba sėklų apdorojimui prieš sėją. Ypač efektyvu naudoti skystąsias specialiąsias trąšas, kurios skiriamos tam tikrų rūšių augalams tręšti ir yra derinamos su mikroelementais, fungicidais, fiziologiškai aktyviomis ar kitomis būtinomis medžiagomis. Dažnai mikroelementines ir bioaktyvias medžiagas patogu išpurkšti vienu metu , todėl šio projekto tikslas – sukurti ir pagaminti efektyvias skystąsias specialiąsias mikroelementines trąšas su amino rūgštimis ir ištirti jų savybes. Vykdant projekto veiklas pagal pasirinktą sudėtį bus gaminamos specialiosios skystosios trąšos ir nustatomos jų fizikinės cheminės savybės bei atliekami mikroevegetaciniai tyrimai. Tikimasi, kad projekto apimtyje keliant jaunųjų tyrėjų kvalifikaciją atliekami moksliniai tyrimai studentei leistų įgyti daugiau eksperimentinės ir analitinės patirties, o moksliniais tyrimais pagrįsti duomenys įgalintų sukurti efektyvias specialiąsias skystąsias trąšas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Šlinkšienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra