Specialūs pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų projektai Europoje (SPARTA)

 

Projekto nr.: 830892
Projekto tinklapis: https://sparta.eu/

Projekto aprašymas:

Vienas iš svarbiausių šiuolaikinės visuomenės iššūkių yra kibernetinis saugumas. Kibernetinio saugumo grėsmės turi vis didesnę įtaką vis labiau skaitmenizuojamam mūsų gyvenimui. Todėl labai svarbu užtikrinti ES kibernetinį saugumą ir strateginę autonomiją stiprinant pagrindinius kibernetinio saugumo pajėgumus. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus reikia koordinuoti Europos šalių kompetencijas, vykdant bendrus mokslinius tyrimus ir inovacijas.
SPARTA (Specialūs pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų projektai Europoje) yra ES H2020 programos remiamas kibernetinio saugumo kompetencijos tinklas, kurio tikslas – sukurti ir įgyvendinti bendras aukščiausio lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas. Vadovaudamasi konkrečiais iššūkiais sudarant ambicingą kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir inovacijų planą, SPARTA sukurs unikalias bendradarbiavimo priemones, skirtas ugdyti transformacinius gebėjimus ir formuoti pasaulinio masto kibernetinio saugumo kompetencijos tinklą visoje Europos sąjungoje. Keturios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, apimančios pagrindinių žmonių poreikių (sveikata) iki ekonominės veiklos (energetika, finansai ir transportas), technologijų (IRT ir pramonė) ir suvereniteto (e. Vyriausybė, viešasis administravimas) sritis, praplės tyrimų ir bendradarbiavimo ribas, kad pasiektų pažangius sprendimus, atitinkančius naujausius iššūkius.
CEA (Prancūzija) vadovaujamas SPARTA konsorciumas yra subalansuota 44 dalyvių iš 14 ES valstybių narių komanda, kuri dirbs mokslinės kompetencijos, technologinių naujovių ir visuomenės mokslų sankirtoje kibernetinio saugumo srityje. Kartu su Asociacija SPARTA bus siekiama iš naujo pažvelgti į kibernetinio saugumo tyrimus, inovacijas ir mokymus, vykdomus Europoje plačiame sričių ir žinių spektre, nuo fundamentinių iki taikomųjų, akademinėse bendruomenėse ir pramonėje.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

KTU komanda, vadovaujama kompiuterių katedros profesoriaus Algimanto Venčkausko, atliko tyrimus siekiant 1) plėtoti ir patvirtinti metodinius, organizacinius ir technologinius sprendimus, kuriais bus išplėstas kibernetinis saugumas, siekiant visapusiško saugumo funkcijų organizavimo ir kurie labiau sutelktų dėmesį į grėsmių prognozavimą, visaapimančios kibernetinio saugumo informacijos apie situaciją teikimą sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams ir savalaikį įspėjimą apie grėsmes, 2) sukurti didelio masto saugių paskirstytų intelektualios infrastruktūros sistemų kūrimo metodus ir priemones, 3) sukurti visapusišką kibernetinio saugumo įgūdžių sistemą, skirtą atnaujinti ir sustiprinti kibernetinio saugumo universitetų ir profesinio mokymo programas ir didinti visuomenės ir specialistų informuotumą apie kibernetines grėsmes .

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02-01 - 2022-01-31

Projekto koordinatorius: Įmonė „Joanneum Research Forschungsgesellschaft"

Projekto partneriai: Įmonė „Technikon Forschungs- Und Planungsgesellschaft", Informacinių ir ryšių technologijų kompetencijos centras (Belgija), Brno technologijos universitetas, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V., Įmonė „Sap", Miuncheno technikos universitetas, Bonos universitetas, Konstanco universitetas, Saugumo studijų centras (Graikija), Fondas „Eurecat", Fondas „Vicomtech", Gynybos ir nacionalinio saugumo generalinis sekretoriatas (Prancūzija), Mines-Telecom institutas, Thales SIX GTS France SAS, Italijos nacionalinis tarpuniversitetinis informacinių technologijų konsorciumas, Įmonė „Leonardo", Kauno technologijos universitetas, Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo Akademija, Liuksemburgo mokslo ir technologijų institutas, Itti Sp. Zo.o, Nacionalinis tyrimų institutas - NASK, Namuro universitetas, Įmonė „Fortiss", Fondas „TECNALIA Research and Innovation", Organizacija „Yes We Hack", Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba (Italija), Ryšių ir informacinių technologijų institutas (Italija), Iniciatyva „Security Made In Letzebuerg", Liuksemburgo universitetas, Latvijos telekomunikacijų bendrovė „Latvijas Mobilais Telefons", Lenkijos vidaus saugumo platformos asociacija, Čekijos universitetų ir Čekijos mokslų akademijos asociacija CESNET, CZ. NIC, z. s. p. o., Tartu Ulikool (UT), Nacionalinis mokslinių tyrimų centras „Demokritos", Įmonių grupė „Indra Sistemas", Prancūzijos nacionalinis kompiuterių mokslo ir automatikos tyrimų institutas, Italijos nacionalinis tarpuniversitetinis telekomunikacijų konsorciumas, Technikos institutas (Portugalija), Mykolo Romerio universitetas, Naujų technologijų institutas - Inov Inesc Inovacao

Vadovas:
Algimantas Venčkauskas

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra