Statistinių hipotezių tikrinimo kriterijų kūrimas ir tyrimas

 

Projekto nr.: P-SV-22-23

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-07-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tomas Ruzgas

Trukmė:
2022 - 2022

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra