Studentų profesinių praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas apdirbamosios pramonės imitacinėse įmonėse

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–074

Projekto aprašymas:

Tikslas – prisidėti prie studijų sistemos efektyvumo didinimo, tobulinant studentų praktinius įgūdžius ir verslumą Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

Sukurti 2 praktinio mokymo imitacinėse įmonėse modeliai ir metodikos ; sukurta praktinio mokymo imitacinėse įmonėse informacinė sistema; Parengti 23 vnt metodinės informacinės literatūros  dėstytojams ir studentams; įsteigtas 1 praktinio mokymo centras; apmokyti 55 dėstytojai; 105 studentai atliko praktikas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-04-01 - 2012-11-05

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJA (LATIA), Lietuvos spaustuvininkų asociacija, KAUNO KRAŠTO PRAMONININKŲ IR DARBDAVIŲ ASOCIACIJA, Asociacija „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“

Vadovas:
Eugenija Strazdienė

Trukmė:
2010 - 2012

Padalinys:
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas