Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

 

Projekto nr.: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreiptas į socialiai atsakingo kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjų Alytaus regione generavimą.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731„Studijų kokybės gerinimas“


Projekto rezultatai:

Siekiant sukurti verslui būdingą konkurencinę aplinką, kūrybiniai komandų darbai bus vertinami organizuojant konkursą: pirmame etape išrenkamos septynios perspektyviausios verslo idėjos tolesniam vystymui, antrajame – geriausias socialinio kūrybinių industrijų verslo planas Alytaus regionui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-19 - 2019-08-19

Projekto koordinatorius: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, ALYTAUS KOLEGIJA, VŠĮ, LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus kolegija

Vadovas:
Inga Audzevičiūtė-Liutkienė

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Dizaino centras, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas