Studijų prieinamumo didinimas

 

Projekto nr.: 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonę „Studijų prieinamumo didinimas“


Projekto rezultatai:

Aukštojo mokslo prieinamumas ir studijų kokybės gerinimas studentams su specialiaisiais poreikiais: prieinama studijų aplinka, finansinė parama.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-09-01 - 2021-04-22

Projekto koordinatorius: VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS

Projekto partneriai: Kolpingo Kolegija, VŠĮ, VŠĮ Lietuvos edukologijos universitetas, LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Socialinių mokslų kolegija, VšĮ, Lietuvos verslo kolegija, VŠĮ, Vilniaus technologijų Ir dizaino kolegija, VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Všį Vilniaus Verslo Kolegija, VŠĮ, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemaitijos Kolegija, Šiaurės Lietuvos Kolegija, VŠĮ, LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVYSTĖS MOKYKLA, Aleksandro Stulginskio universitetas, ALYTAUS KOLEGIJA, VŠĮ, KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, UTENOS KOLEGIJA, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ "Europos humanitarinis universitetas", KAUNO KOLEGIJA, VŠĮ, KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA, KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA, Lietuvos sporto universitetas, MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA, VŠĮ, VŠĮ Mykolo Romerio universitetas, PANEVĖŽIO KOLEGIJA, ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA, GRAIČIŪNO AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA, UAB, Lietuvos verslo kolegija, VŠĮ, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA, UAB, Vilniaus universitetas, LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS, VŠĮ

Vadovas:
Agnė Atkočiūnaitė

Trukmė:
2015 - 2021

Padalinys:
Studentų informacijos ir paslaugų centras, Studentų reikalų departamentas