Studijų programų kokybės užtikrinimas virtualioje aplinkoje (EQUASP)

Projekto nr.: 543727-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-SMGR

Projekto aprašymas:

Projektas skirtas vidinės studijų programų kokybės sistemos Rusijos Federacijos universitetuose sukūrimui, orientuojantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartus ir gaires, kokybės užtikrinimo sistemą kuriant virtualioje aplinkoje. Projektas orientuotas į technologinių mokslų studijų programas, bet daugelis temų yra aktualios įvairioms švietimo sritims.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos TEMPUS programą


Projekto rezultatai:

Studijų programos kokybės monitoringo ir dokumentacijos virtualios aplinkos sukūrimas, atitinkant Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartus ir gaires.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-12-01 - 2016-11-30

Projekto koordinatorius: Genujos universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Brigita Stanikūnienė

Trukmė:
2013 - 2016

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras