Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas

 

Projekto nr.: 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004

Projekto aprašymas:

Siekiant stiprinti studijų kokybę, atliepti besikeičiančius darbo rinkos poreikius ir atitikti pažangių užsienio universitetų dominuojančio studijų modelio požymius, bus optimizuotas Kauno technologijos universiteto studijų programų portfelis ir iš esmės atnaujintas studijų programų turinys. Projekto metu bus plėtojamos Dėstytojų didaktikos akademinių kompetencijų centro veiklos, jame vystant technologinių ir fizinių mokslų didaktikos kompetencijų tobulinimo kryptį, parengiant šių mokslų specifikai adaptuotas didaktikos kompetencijų tobulinimo programas ir lektorių-mentorių komandą, ugdant šių sričių dėstytojų didaktikos kompetencijas ir skatinant profesinių bendruomenių tinklaveiką.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas”


Projekto rezultatai:

Sustiprinta studijų kokybė ir studijų programų konkurencingumas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, konsoliduoti ištekliai, įdiegiant šiuolaikinį studijų modelį ir sudarant sąlygas bei prielaidas tvariam technologinių ir fizinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-21 - 2021-06-21

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kristina Ukvalbergienė

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Studijų departamentas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku