Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–010

Projekto aprašymas:

Susijusių su mechatronika studijų programų atnaujinimas ir tobulinimas bei specialistų rengimas; Dėstytojų kompetencijos ugdymas

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

parengta arba atnaujinta 10 studijų programų; 15 dėstytojų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas ; 87 studentai mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09-01 - 2015-11-04

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VŠĮ Lietuvos edukologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas

Vadovas:
Sigita Neverauskaitė

Trukmė:
2010 - 2015

Padalinys:
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra