Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas

 

Projekto nr.: VP2–1.1–ŠMM–04–V–02–008

Projekto aprašymas:

Prisidėti prie spartesnio mechatronikos sektoriaus vystymo, užtikrinant aukštesnę mechatronikos mokslo ir studijų kokybę bei sukuriant šiuolaikišką MTEP infrastruktūrą tyrimams vykdyti

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

1 MTTP bazės plėtros projektas; Sukurtos 2 bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje
Sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos 6 mokslinės laboratorijos
Sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos 4 mokomosios laboratorijos
Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-05-14 - 2015-11-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jonas Rutkauskas

Trukmė:
2010 - 2015

Padalinys:
Projektų vystymo centras