Suformuoti principus ir plėtros sritis remiantis į sveikatą orientuotą fizinio aktyvumą veiklą pagal kai kurių Europos sąjungos narių patirtį ir atlikus lyginamąją analizę sukurti bendrą Europinę rekomendacijų platformą (SHA P.E.)

 

Projekto nr.: 557212-EPP-1-2014-1-HU-SPO-SCP

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-01-01 - 2016-12-31

Vadovas:
Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė

Trukmė:
2015 - 2016

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas