Tauriųjų metalų daugiabriaunių nanodarinių, skirtų SERS jutikliams, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0092

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama ugdyti studentės gebėjimus vykdant mokslinius tyrimus plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių tauriųjų metalų nanodarinių sintezės ir jų pritaikymo srityje. Praktikos metu studentė įsisavins nanodarinių sintezės metodikas, atliks nanodarinių nusodinimą ant struktūrizuotų paviršių ir ištirs jų galimą taikymą SERS jutikliams. Tyrimų pagrindu bus parengtas mokslinis pranešimas konferencijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti monodispersiniai sidabro ir aukso nanodariniai bei susietos sintezės sąlygos su pagrindinėmis jų savybėmis. Nusodinus nanodaleles ant struktūruoto paviršiaus bus ištirta jų galimybė naudoti kaip SERS jutiklius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Tamulevičienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas