TĘSK

 

Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-727-01-001
Projekto tinklapis: https://www.upc.smm.lt/projektai/tesk/apie.php

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.
Projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“


Projekto rezultatai:

Kokybiniai rezultatai: po projekto visoje šalyje įdiegtas pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelis; pritraukti nauji asmenys į pedagogo profesiją ir pagerėjęs pedagogo profesijos įvaizdis; sudarytos prielaidos spręsti pedagogų darbo krūvio problemą ir išaugę mokytojų gebėjimai prisitaikyti prie kintančio ugdymo turinio; sudarytos prielaidos efektyviau vertinti pedagogų darbo kokybę.
Kiekybiniai rezultatai: 2221 dalyvis – 1400 neformaliose studijose ir 821 formaliose studijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-12 - 2022-03-12

Projekto koordinatorius: Ugdymo plėtotės centras

Projekto partneriai: Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas

Vadovas:
Indrė Rauleckienė, Donata Lisaitė

Trukmė:
2018 - 2022

Padalinys:
Edukacinės kompetencijos centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas