TIG suvirinimo naudojimo atsparioms dilimui dangoms formuoti galimybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0050

Projekto aprašymas:

Šiuo projektu siekiama sukurti sąlygas studentui pritaikyti teorines studijų metų įgytas žinias realiems inžineriniams uždaviniams spręsti. Pasirinkta mokslinio tyrimo tema aktuali ir kompleksinė, nes atskirų komponentų dilimo mažinimo apdirbamojoje pramonėje problema yra labai aktuali ir praktiškai neišvengiama. Atsparumo dilimui didinimas yra aktualus mokslo ir inžinerijos uždavinys. Dilimo mažinimas leidžia užtikrinti mašinų ir jų komponentų ilgalaikiškumą, patikimumą ir, kartu su antriniu medžiagų perdirbimu, yra vienas iš svarbiausių būdų pasiekti žiedinės ekonomikos tikslus. Siekiant prailginti detalių eksploatacijos laiką, dilimui atsparių dangų formavimas detalių darbiniuose paviršiuose yra vienas iš ekonomiškiausių sprendimų, mažinančių retųjų legiravimo elementų išteklių naudojimą. Šiuo projektu siekiama ištirti TIG suvirinimo naudojimo dangoms formuoti galimybes.

Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
free online course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Nustatytas TIG suvirimo technologinio proceso režimai tinkami dangoms formuoti, parinktos paviršių formuojančios dangos cheminės sudėtys. Suformuotų dangų eksploatacinių savybių tyrimas ir mechaniniai bandymai. Dangų mikrostruktūros tyrimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Regita Bendikienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku