Trombogeninių faktorių poveikio ekstrakorporinė prevencija ir korekcija panaudojant poliharmoninių akustinių bangų energiją

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0028

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-04 - 2023-10-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Algimantas Bubulis

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Biomechatronikos laboratorija, Mechatronikos institutas