Tvarios ar greitos mados vartojimas: veiksniai, skatinantys moterų elgseną rinktis tvarios mados sprendimus

 

Projekto nr.: S-ST-23-48

Projekto aprašymas:

Nors šiuolaikinė visuomenė įprastai apibūdinama kaip linkusi į vartotojiškumą, visgi pastarąjį dešimtmetį pastebimi pokyčiai: vartotojai vis
dažniau renkasi tvaresnį gyvenimo būdą, o „atsakingas vartojimas“ tampa viena iš pasaulinių tendencijų.
Tvarumo kontekste iššūkiai kyla mados industrijai, kaip vienai iš didžiausių pramonės sektorių. Joje ilgą laiką dominavo „greita mada“,
sąlygojanti neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Iššūkiai ir bendrai tvarumo kaip koncepcijos populiarėjimas pasaulyje lėmė tvarios
mados kaip fenomeno atsiradimą. Tvari mada reiškia mados produktus, pagamintus taip, jog neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis,
o gamybos metu laikomasi etikos principų, taikomos sąžiningos darbo praktikos, naudojamos ekologiškos medžiagas, mažinamos atliekos
bei skatinamas sąmoningas vartojimas ir antrinis panaudojimas.
Tyrimo tikslas – atskleisti veiksnius, skatinančius moteris rinktis tvarios mados sprendimus.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Atlikus interviu ir anketinę apklausą, parengti empirika grįstą modelį, atskleidžiantį veiksnius, skatinančius moteris rinktis tvarios mados
sprendimus, taip pat parengti rekomendacijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras