Tvarus tekstilės dizainas ir procesas aukštajam mokslui (GreenTEX)

 

Projekto nr.: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032201

Projekto aprašymas:

Projekto vykdytojų tikslas – užpildyti žinių spragą darnaus dizaino ir procesų tekstilės aukštojo mokslo srityje. Tekstilės ir drabužių pramonės bei susijusių pramonės šakų būklė rūpinimosi gamtine aplinka kontekste neatrodo optimistiška. Todėl būtina didinti informuotumą apie šios pramonės poveikį aplinkai. Projekto naudos gavėjas bus nukreiptas į svarbiausius klausimus, padedančius suprasti tekstilės ir drabužių pramonės sudėtingumą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Produktai, kurie bus sukurti įgyvendinant projektą, yra: (1) Medžiagos dėstytojams ir studentams, skirtos tvariam tekstilės dizainui ir procesams, (2) atvejų analizė, (3) daugialypės terpės platforma Sustainable BOOSTER in Textiles, (4) Kurso tekstas – Tvarus tekstilės dizainas ir procesas, (5) Moksliniai ir didaktiniai pranešimai, (6) Inovatyvūs sprendimai, sukurti Tarptautinėje žaliosios vasaros mokykloje, pristatyti Žalioji paroda.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-01-01 - 2024-02-29

Projekto koordinatorius: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Projekto partneriai: UNIVERSITY OF AVEIRO, UNIVERSITY OF ZAGREB, LIBERECO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vadovas:
Rimvydas Milašius

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas