Ugdymo apie darbuotojų skirtumus, lygybę ir integraciją įtvirtinimas verslo studijose ir SVV įmonėse (DEI4SME)

 

 

Projekto nr.: 2023-1-FI01-KA220-HED-000166837

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas sukurti socialinės atsakomybės, susijusios su įvairove, lygybe ir įtrauktimi, planavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos sistemą, skaitmeninį įrankį, mokomąją medžiagą ir ataskaitų sistemą, taikytiną MVĮ kontekste.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

1.MVĮ socialinio tvarumo sistemos, susijusios su įvairove, lygybe ir įtrauktimi sukūrimas
1) Studentų ir MVĮ apklausos, Hakatonai, renkantys ir sprendžiantys MVĮ socialinio tvarumo problemas
2) Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, sistemos parengimas, į kurią MVĮ turėtų atsižvelgti ir kuri turėtų būti įgyvendinama ir stebima, kai siekiama socialinės atsakomybės.
2.Atvirosios prieigos internetinė priemonė, skirta Aukštojo mokslo įstaigoms ir MVĮ socialinei atsakomybei planuoti, įgyvendinti ir apie ją pranešti parengiant ataskaitas.
1) Įrankio įrėminimas
2) Puslapio ir programos programavimas naudojant įrankį
3) Vadovo ir kitos medžiagos, kuri padėtų naudoti įrankį, kūrimas
4) Mokomosios medžiagos apie tai, kaip priemonė gali būti naudojama verslo absolventų švietime, kūrimas
3. Projekto proceso ir rezultatų sklaida- socialinės žiniasklaidos kampanija, kuria siekiama didinti informuotumą apie MVĮ socialinę atsakomybę ir jos sprendimus, konferencijos ir renginiai mokslo ir studijų institucijoms: socialinio tvarumo mokymas siekiant pokyčių MVĮ. MVĮ ir platesnei visuomenei skirtas konferencijos renginys: socialinės atsakomybės planavimo, įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo priemonės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-12-15 - 2026-12-14

Projekto koordinatorius: Vaasa universitetas

Projekto partneriai: OY MERINOVA AB, IHK – PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, E.N.T.E.R. GMBH, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Duoba, Jurgita Butkevičienė

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras