Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą (Up2U)

 

Projekto nr.: 732049
Projekto tinklapis: https://up2university.eu/

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti atotrūkį tarp vidurinių mokyklų ir studijų bei mokslo sukuriant geresnę formaliojo ir neformaliojo mokymosi scenarijų integraciją, panaudojant tiek technologijas, tiek metodologijas, su kuriomis studentai susiduria universitetuose.
Projektas daug dėmesio skiria vidurinėms mokykloms, kurios teikia vidurinį išsilavinimą 11-19 metų amžiaus asmenis (priklausomai nuo šalies) po pradinės mokyklos ir prieš aukštąjį mokslą.
Šia iniciatyva siekiama atsižvelgti į reikalavimus, iškeltus Europos Komisijos kartu su naujų nuotolinių išteklių įrankiais ir paslaugomis įsigijimu siekiant pagerinti pradinį ir vidurinį mokslą Europoje.
Up2U yra 36 mėnesių trukmės bendradarbiavimo projektas, pradėtas vykdyti 2017 sausio mėnesį. Šį projektą koordinuoja GÉANT ir sutelkia 18 partnerių iš 12 Europos šalių, įskaitant akademinius tinklus, tradicinius ir atviruosius universitetus, infrastruktūros teikėjus ir du komercinius partnerius.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Siekiant pagrindinio tikslo bus įgyvendinami šie konkretūs žingsniai:
1. Įvertinti viešų ir privačių nuotolinių išteklių infrastruktūros paslaugų panaudojimą su gerais veiklos rezultatais mokslo ir studijų srityje, bei integruoti ir pritaikyti šias paslaugas konkretiems mokyklų mokymo kontekstams.
2. Suprojektuoti ir sukurti lengvai išplečiamą ir lanksčią integruotą aplikacijų įrankinę, kuri palaikytų studentams pritaikytą, personalizuotą, dinamišką mokymosi kelio kūrimą su socialinių tinklų dalijimosi integracija.
3. Sukurti ir konkrečiam mokymosi kontekstui ruošti besimokančią bendruomenę, skatinti studentų kritinio mąstymo ir mokytojų konsultavimo rolės vystymąsi, kurie yra svarbūs neformalioje mokymosi aplinkoje.
4. Pasiūlyti įvykdomą veiksmų planą saugumo ir privatumo užtikrinimui. Projekte numatytos temos: mokyklų tinklo srauto filtravimas, intelektinės nuosavybės teisių valdymas, autorių teisėmis apsaugota medžiaga, studentų tapatybės, teisė pasirinkti duomenų saugyklų vietas.
5. Įdiegti ir ištestuoti infrastruktūros paslaugų komponentus ir aplikacijų įrankinę įvairių didelės apimties pilotinių projektų metu bent 7-iose Europos šalyse (Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Portugalijoje) siekiant identifikuoti strategiją, kuri padėtų pasiekti didesnį poveikį.
6. Išvystyti, nustatyti ir vykdyti nuolatinę rizikos įvertinimo funkciją viso projekto eigos metu ir palaikyti ryšius su kitais susijusiais projektais bei iniciatyvomis.
7. Apibrėžti efektyvią ir tvarumo ir naudojimo bendrąją tvarką remiantis GÉANT tinklui priklausančių akademinių tinkle bendruomene, jų egzistuojančia naudotojų baze, SME partneriais ir prijungtomis mokyklomis, kad būtų galima racionalizuoti viduriniam išsilavinimui skirtus mokymosi sprendimus, kurie pasiteisinę aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kontekste.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-01 - 2020-05-30

Projekto koordinatorius: GEANT VERENIGING

Projekto partneriai: Sapienza universitetas, Vigo universitetas, Nacionalinis informacijos infrastruktūros plėtros institutas (Vengrija), Lenkijos mokslų akademijos bioorganinės chemijos institutas, Europos branduolinių tyrimų organizacija (CERN), Nacionalinis Graikijos technologijų tyrimų tinklas, Porto inžinerijos universitetas, Portugalijos mokslinių tyrimų ir technologijų finansavimo agentūra, MACHBA - Tarpuniversitetinis kompiuterių centras, OWNCLOUD GMBH, Įmonė „Gesellschaft für wissenschaftliche datenverarbeitung mbh Göttingen", Atvirasis universitetas, Konsorciumas GARR, Nacionalinis Atėnų technologijos universitetas, TELTEK Video Research, S.L., Tel Avivo universitetas, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gytis Cibulskis

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
E. mokymosi technologijų centras, Informacinių technologijų departamentas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku