Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas Kauno technologijos universitete

 

Projekto nr.: VP1–2.1–ŠMM–04–K–02–001

Projekto aprašymas:

Patobulinti KTU vidinės studijų kokybės vadybos sistemą

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

40 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas; 1 metodinė rekomendacija, 1 tyrimo ataskaita, 1 savianalizės ataskaita, 1 vertinimo ataskaita; 1 vidinės studijų kokybės vadybos sistemos modelio aprašas; 1 kokybės vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-01-20 - 2013-08-13

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Staniškienė

Trukmė:
2011 - 2013

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras